Charta 70/2028 – výzva pre systematickú kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku

Pridané 18. júna 2024 | -

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pretože nám záleží na tom, aby boli naši pacienti a naše pacientky s hypertenziou pod kontrolou a viac pacientov a pacientok bolo lepšie chránených aj naša Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) spolu s odbornými spoločnosťami SHS, SKS, SIS, SOA, SKSaPA, SLeK, LF UK a pacientskou organizáciou Únia pre zdravšie srdce, pod záštitou MZ SR, chceme vyzvať Vás, svojich členov a svoje členky, aby ste svojim podpisom symbolicky deklarovali svoje každodenné úsilie vedúce k naplneniu našej spoločnej vízie systematickej kontroly artériovej hypertenzie na Slovensku s cieľom implementácie odporúčaní Európskej hypertenziologickej spoločnosti.

70% pacientov s cieľovými hodnotami tlaku krvi do roku 2028

Celé znenie výzvy Charta 70/2028 a registračný formulár nájdete na webovej stránke: https://www.sks.sk/form/charta-702028

Milí kolegovia, milé kolegyne, vyplňte formulár a svojim podpisom podporte výzvu pripojiť sa k tým najlepším krajinám v Európe v manažmente pacientov s hypertenziou.

Certifikát aj s Vašim podpisom Vám bude následne zaslaný na emailovú adresu uvedenú pri registrácii. Ďakujeme.

S pozdravom

MUDr. Peter Makara, MPH

Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv