Zriadenie webovej stránky pre ambulanciu? Máme pre vás jednoduché riešenie, ktoré vám zároveň poskytne právnu ochranu

Pridané 17. júna 2024 | Článok -

Pre poskytovateľov vyplýva zo zákona o poskytovateľoch (z.č. 578/2004 Z.z.) povinnosť mať webovú stránku a na nej zverejňovať konkrétne informácie. Mnohí lekári už v súčasnosti webovú stránku pre svoju ambulanciu majú. Spĺňa však všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z právnych predpisov týkajúcich sa povinného zverejňovania informácií v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti?

Prečítajte si celý článok na medipravnik.sk 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv