Čo má nové hlavná odborníčka?

Pridané 5. apríla 2023 | Článok -

Novinky v kompetenciách všeobecných lekárov

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,  dovoľte, aby som zhrnula dôležité novinky, ktoré sa udiali za posledného pol roka v kompetenciách všeobecných lekárov. Každá zmena je vykúpená niekedy až nadľudským odhodlaním zopár entuziastov. Je o hľadaní kompromisov, odbornej argumentácii, tímovej práci a slušnej komunikácii všetkých subjektov, ktoré sú do danej problematiky zaangažované. Tak si poďme spoločne stručne zrekapitulovať novinky.

Uvoľnenie preskripčných a indikačných obmedzení perorálnej hypolipidemickej liečby je už plne v rukách všeobecných lekárov od februára tohto roku. Hypolipidemiká (samostatne i v kombinácii, aj vysokogramážové, vrátane ezetimibu) nám doslovne „rozväzujú ruky“, aby sme pacientov nemuseli odosielať k špecialistovi často len z dôvodu, že nastavený systém neumožňoval všeobecnému lekárovi predpísať uvedené liečivá cez úhradu zdravotnou poisťovňou. Konečne doba, keď sme neraz museli siahať po „inovatívnosti“ kombinovať dve tabletky, aby sme vyskladali potrebnú gramáž, je konečne minulosťou. 

Uvoľnenie fixných kombinácií antihypertenzív s hypolipidemikami (aj vysokogramážovými) nás čaká od mája tohto roku.  V oboch prípadoch sa pri preskripcii liečiv postupuje podľa SPC. V súlade so štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom vypracovaným odbornou pracovnou skupinou pre endokrinológiu s názvom „Osteoporóza“ sa uvoľňuje možnosť indikovať  denzitometrické vyšetrenie aj VL cez úhradu zdravotnou poisťovňou. 

Zdravotná poisťovňa Dôvera od 1. 2. 2023 na základe štandardného diagnostického a terapeutického postupu o pacienta s hypotyreózou uvoľnila revízne pravidlá tak, že VL už môže indikovať okrem vyšetrenia TSH aj fT4 a aTPO. Samozrejme, pri uvádzaní správnej diagnózy, t. j. E00* až E06* a frekvencii vyšetrení (voľný tyroxín 1x/6 mesiacov a Antimikrozóm štítnej žľazy 1x/12 mesiacov).

Nezabúdajme ani na uvoľnenie a následnú úhradu glykovaného hemoglobínu v laboratóriu pri manažmente prediabetika vo všeobecnej ambulancii. Opäť postupujeme podľa aktuálne platného štandardného diagnostického a terapeutického postupu s názvom Komplexný manažment dospelého pacienta s prediabetes v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o prediabetika by mala byť hradená nad rámec kapitácie (ZP Dôvera už hradí, ZP UNION sa aktuálne pridáva). Na vyjadrenie VšZP čakáme.

Pacient v remisii po onkologickej liečbe môže byť sledovaný všeobecným lekáromTo je novinka, ktorá vyplynula zo spoločného konsenzu onkologických autorít (riaditeľky NOI – p. doktorky Rečkovej, prezidenta Slovenskej onkologickej spoločnosti – p. doktora Špánika, HO MZ SR pre klinickú onkológiu – p. doktora Mega, podpredsedu Slovenskej onkologickej spoločnosti – p. doktora Bystrického) a HO MZ SR pre VLD. Základ je vo Vestníku MZ SR 2022 (Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická onkológia) čiastka 36-43, str. 226.

Áno, na jednej strane pridávanie kompetencií zvyšuje náš odborný rast, upevňuje našu neodmysliteľnú pozíciu v systéme zdravotnej starostlivosti a všeobecnú akceptáciu spoločnosťou, ale na druhej strane potrebujeme čas nielen na realizáciu, ale aj na vzdelávanie. Samozrejme, bez sestier si to ani nevieme predstaviť. Ako hlavná odborníčka mám na starosti predovšetkým odbornú úroveň našej špecializácie. Snažím/e sa napĺňať práve túto mne zverenú úlohu.

MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo MZ SR

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv