Rodinní lekári sú srdce zdravotníctva

Pridané 5. apríla 2023 | Článok -

Svetový deň rodinných lekárov (WFDD), ktorý je každý rok 19. mája, je významnou príležitosťou na zdôraznenie životnej úlohy a prínosu rodinných lekárov a tímov primárnej starostlivosti, v systémoch zdravotnej starostlivosti na celom svete. Od svojho vyhlásenia WONCA v roku 2010 sa WFDD stal každoročnou oslavou, ktorá oceňuje ústrednú úlohu rodinných lekárov pri poskytovaní osobnej, komplexnej a nepretržitej zdravotnej starostlivosti pacientom.

Tento deň je vynikajúcou príležitosťou oceniť pokrok dosiahnutý v rodinnom lekárstve a výnimočný prínos tímov primárnej starostlivosti na celom svete.

V piatok 19. mája si uctime a oceňme neúnavné úsilie rodinných lekárov a tímov primárnej starostlivosti pri zlepšovaní výsledkov zdravotnej starostlivosti a vytváraní zdravších komunít na celom svete.

Teraz s nadšením oznamujeme tohtoročnú tému. RODINNÍ LEKÁRI SÚ SRDCE ZDRAVOTNÍCTVA

Rodinní lekári: Srdce zdravotnej starostlivosti

Rodinní lekári sú často vnímaní ako srdce zdravotnej starostlivosti z niekoľkých dôvodov:

Dlhodobý vzťah: Rodinní lekári sú zvyčajne prvým kontaktným miestom pre pacientov, ktorí hľadajú lekársku starostlivosť. Pacientom poskytujú nepretržitú a komplexnú starostlivosť počas celého života, budujú si s nimi dlhodobé vzťahy. To im umožňuje porozumieť anamnéze, životnému štýlu a sociálnym okolnostiam svojich pacientov a ponúkať personalizovanú starostlivosť a podporu.

Holistický prístup: Rodinní lekári majú holistický prístup k zdravotnej starostlivosti, pričom zohľadňujú nielen fyzické zdravie pacienta, ale aj jeho emocionálnu, sociálnu a psychickú pohodu. Zameriavajú sa na preventívnu starostlivosť, skríning a včasnú detekciu chorôb, aby pomohli pacientom udržať si dobré zdravie a predchádzať chronickým ochoreniam.

Koordinácia starostlivosti: Rodinní lekári slúžia ako centrálny bod koordinácie pre potreby pacientov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spolupracujú s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako sú špecialisti a nemocnice, aby zabezpečili, že pacienti dostanú najlepšiu možnú starostlivosť a zabránia duplicite služieb.

Advokácia a vzdelávanie: Rodinní lekári sú zástancami svojich pacientov, pomáhajú im orientovať sa v systéme zdravotnej starostlivosti a získať prístup k zdrojom, ktoré potrebujú. Tiež vzdelávajú pacientov o ich zdraví, vrátane toho, ako zvládať chronické stavy, rozhodovať sa o zdravom životnom štýle a predchádzať chorobám.

Rodinní lekári zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zdravia a pohody jednotlivcov a komunít. Ich obetavosť, súcit a odborné znalosti z nich robia srdce zdravotnej starostlivosti a dôveryhodný zdroj podpory pre pacientov a rodiny.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv