Predpisovanie liekov sestrou je stále aktuálne!

Pridané 22. marca 2023 | Článok -

V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo prijatých viacero legislatívnych zmien, ktoré mali prispieť k uľahčeniu prístupu pacientov k ich liečbe.

Významnou zmenou bolo umožnenie predpisovania liekov zdravotnou sestrou pracujúcou u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – tzv. pandemický predpis.

Pre predpis liekov zdravotnou sestrou však platia určité zákonné pravidlá.

O aké pravidlá ide?

Kto nesie zodpovednosť pri predpise liekov zdravotnou sestrou?

V najbližších riadkoch vám danú problematiku priblížime a poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa pandemického predpisu. ČITAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv