Svetový deň rodinných lekárov lekári oslávili kráčaním s pacientmi

Pridané 30. júna 2023 | Článok -

V piatok 19. mája sa konal už 5. ročník podujatia Krokovačka pod záštitou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Podujatie sa konalo presne v Svetový deň rodinných lekárov, ktorý sa lekári rozhodli osláviť svoj sviatok práve pohybom a vzdelávaním o zdravom životnom štýle. Viac ako 400 ľudí sa stretlo na bratislavskej Kuchajde a symbolicky kráčali okolo jazera spoločne s lekármi.

Podujatie sa nieslo v znamení zdravého pohybu

Podujatie otvoril prezident SSVPL Peter Makara a privítal účastníkov, ktorí si prišli zakráčať. Prišli všetky vekové kategórie, pričom najstaršou účastníčkou bola pani Milada, ktorá má 89 rokov. Účastníci boli najmä z Bratislavy a vekový priemer bol 61 rokov. Vďaka partnerom podujatia si mohli všetci prítomní vyskúšať golf ako jeden z najzdravších športov, objaviť čaro Nordic walking-u a naučiť sa jeho techniku, či rozhýbať boky na mix rozličných rytmov a fitnes prvkov pri cvičení Salsation. Účastníci mali možnosť absolvovať rôzne merania, výživové poradenstvo a poradenstvo v rámci prevencie. Najmenší návštevníci Krokovačky sa zabavili v detskom kútiku, ale aj pri zážitkovom cvičení. Po spoločnej rozcvičke sa o 17:00 všetci spoločne vybrali kráčať okolo Kuchajdy. Lekári na čele sprievodu niesli balóny s heslami, ktoré hlásali prevenciu a dôvody, prečo je kráčanie dobré pre zdravie. Kráčalo sa „Za zdravé srdce“, „Za duševné zdravie“, „Za zdravé pľúca“, „Za silnú imunitu“ a oveľa viac.

Uviedli sme do života noviny „Rady lekára“

Počas Krokovačky lekári „pokrstili“ ich nové noviny s názvom „Rady lekára“, ktoré budú slúžiť ako overený zdroj informácií pre pacientov ohľadom prevencie, diagnóz a zdravého životného štýlu. Krst viedol moderátor Janko Šiller s prezidentom SSVPL Petrom Makarom – ten symbolicky prerezal jabĺčko, ktoré je symbolom zdravia a rozdal ho kolegom lekárom, ktorí s ním zdieľali pódium. „Krst“ lekári zavŕšili jedným spoločným drepom a popriali novinám všetko najlepšie do života.

Kráčalo sa vo viacerých kútoch Slovenska

Krokovačka je celoslovenské podujatie a nekráčalo sa len v Bratislave. V Moldave nad Bodvou myšlienku Krokovačky podporila všeobecná lekárka Erika Csachová a v Terni sa so svojimi pacientmi na túru vybral lekár Ľubomír Molčan. „Je to najlepšia prevencia, nič lepšie neexistuje. Je to trošku aj vyjdenie zo svojej komfortnej zóny. A robíme to pre seba,“ povedal o pohybe pán lekár, ktorý pre svojich pacientov pripravil 8 kilometrovú túru v lese. Ani tu nechýbali všetky ročníky a skvelá nálada.

Ako vlastne vznikla Krokovačka?

Myšlienka podujatia, na ktorom by sa všeobecní lekári stretli a spolu si zakráčali, vznikla v júni 2019, keď SSVPL hostila event pre 2 300 lekárov z celého sveta. Súčasťou eventu bol aj workshop WONCA WALKING s Matejom Tóthom, ktorý mal veľký úspech. Ďalší rok dostalo podujatie názov Krokovačka a začala tak pekná tradícia kráčania pre zdravie a zároveň aj oslavy Svetového dňa rodinných lekárov. Ten vyhlásila Svetová organizácia všeobecných praktických/rodinných lekárov (WONCA) už v roku 2010 s cieľom zdôrazniť význam a prínos rodinných lekárov a oceniť ich ústrednú úlohu pri poskytovaní osobnej, komplexnej a nepretržitej zdravotnej starostlivosti pacientom. Práve počas Krokovačky ľudia dostali možnosť vzdať úctu všeobecným lekárom, ktorí sú „prvými dôstojníkmi“ v starostlivosti o zdravie.  Krokovačku však na nejaký čas prerušil covid a stretnutie s pacientmi mimo ambulancie nebolo možné. Aj napriek tomu si lekári v roku 2021 odkráčali aspoň symbolických 2 021 krokov v Sade Janka Kráľa v Bratislave a v parku v Košiciach. Minulý rok sa Krokovačka konala bez obmedzení a lekári si ju užili spoločne s pacientmi kráčaním okolo Kuchajdy, tak ako tomu bolo aj tento rok.

Po vydarenom 5. ročníku Krokovačky sa už dnes tešíme na ďalšie rok. Veríme, že sa milá tradícia stretávania pacientov s lekármi v príjemnom neformálnom prostredí mimo ambulancie zachová a aj naďalej a spoločne oslávime ich prácu práve tým, čo je pre zdravie najdôležitejšie – pohybom.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv