E-learning: Klinický audit pre lekárov – absolvujte kurz s certifikátom

Pridané 1. júla 2020 | Článok -

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,V spolupráci s Medius Vám dávame do pozornosti výhodnú ponuku

 • bezplatného
 • kreditovaného
 • témou jedinečného e-learningového vzdelávania.

Téma:

Klinický audit: v kurze Vám bude predstavené čo pre Vás ako ambulantného lekára konkrétne znamená vyhláška 444/2019 z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. decembra 2019 o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

V kurze sa dozviete:

 • Čo je systém kvality u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?
 • Čo je cieľom klinického auditu?
 • Ako sa vykonáva klinický audit?
 • O zameraní klinického auditu.
 • Čo znamená pojem bezpečnosť pacienta?
 • Aké systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musia mať prijaté ambulantné zdravotnícke zariadenia?
 • Aké systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta musia mať prijaté ústavné zdravotnícke zariadenia?
 • O informovanom súhlase ako významnom nástroji manažovania právneho rizika.

Ako si kurz spraviť?

Veľmi jednoducho:

a za pár minút máte certifikát v ruke.

Všetko je veľmi rýchle a jednoduché od začiatku až po zaslanie certifikátu do mailu.Ak nie ste ešte zaregistrovaná/ý na portáli: zaberie Vám to 2 minúty Vášho drahocenného času.Ak by ste potrebovali pomôcť, tak nás kontaktujte na elearning@medius.sk, alebo +421 948 342 800

Pozor! Bezplatná ponuka je do 31.7.2020 

Váš tím e-medius.sk a MUDr. Peter Makara, prezident SSVPL

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv