Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19

Pridané 29. júna 2020 | Článok -

Na Slovensku je evidovaných od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 niekoľko desiatok prípadov pacientov s trvalou alebo intermitentnou pozitivitou RT-PCR pretrvávajúcou viac
ako 30 dní od objavenia sa prvých príznakov. Títo pacienti sú dlhodobo v karanténe napriek absencii akýchkoľvek klinických príznakov.

V literatúre sú popisované prípady dlhodobej detekcie RNA bez priamej korelácie s kultiváciou vírusu a detekcia RNA ešte neznamená prítomnosť viabilného vírusu. Predpokladá sa, že napriek záchytu RNA nie sú títo pacienti infekční.

Možnosti ukončenia izolácie v domácom prostredí aj na základe iných parametrov ako dvoch negatívnych vyšetrení RT-PCR sú nasledovné:

1 ) dva  (2) nazofaryngeálne výtery RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované u pacienta najskôr 3 dni po vymiznutí klinických príznakov a najmenej 8 dní od nástupu klinických príznakov.

U asymptomatických pacientov 2 nazofaryngeálne výtery RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované najskôr 12. deň od prvého vyšetrenia RT PCR. ALEBO

2) pri pretrvávaní pozitívneho RT PCR testu, neprítomnosť klinických príznakov najmenej 3 dni, prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA.

U asymptomatických pacientov prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA.

Uvedené odporúčanie je v súlade s úlohou z rokovania Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv