Výzva na zabezpečenie spravodlivého a rovnocenného prechodu na udržateľnú energiu a zabezpečenie ochrany zdravia

Pridané 16. mája 2024 | Článok -

My, rodinní lekári, lekári a zdravotnícki pracovníci sveta vyzývame svetových lídrov, aby prijali naliehavé opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia svetovej populácie v dôsledku klimatickej krízy.

Klimatické zmeny už majú rozsiahly vplyv na ľudské zdravie. Ako zdravotnícki pracovníci v prvej línii čoraz viac reagujeme na núdzové zdravotné stavy vyvolané klimatickou krízou. Napriek rastúcim škodám a utrpeniu sa stále vyvíjajú nové zdroje fosílnych palív a emisie skleníkových plynov neustále rastú.

Ak máme mať nejakú šancu obmedziť otepľovanie na 1,5 °C a zastaviť eskaláciu núdzovej situácie v oblasti zdravia, musíme zastaviť šírenie fosílnych palív.

Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala na uzatvorenie Zmluvy o nešírení fosílnych palív a ukončenie dotácií na fosílne palivá.

Preto sa pripájame k týmto výzvam a vyzývame všetky vlády, aby urgentne prijali nasledujúce zdravotné opatrenia:

  • Ukončiť rozširovanie akejkoľvek novej infraštruktúry a výroby fosílnych palív.
  • Postupne ukončiť existujúcu výrobu a používanie fosílnych palív.
  • Zrušiť dotácie na fosílne palivá a investovať do energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Rýchla cesta k spravodlivému prechodu, ktorý reaguje na potreby jednotlivcov, spoločenstiev a krajín, aby sa odklonili od systémov založených na energii z fosílnych palív smerom k rôznorodejším, odolnejším a inkluzívnejším ekonomikám poháňaným energiou z obnoviteľných zdrojov.

Svetová organizácia rodinných lekárov (WONCA) zdieľa túto výzvu v mene pracovnej skupiny Svetovej organizácie rodinných lekárov (WONCA) pre zdravú planétu.

Túto výzvu schválili nasledujúce organizácie, ktoré zastupujú 3 milióny odborných zdravotníckych pracovníkov.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv