Je možné dať výpoveď zamestnancovi, ak sa nezúčastnil testovania na ochorenie COVID-19?

Pridané 12. marca 2021 | Článok -

V súčasnosti sú v platnosti rôzne opatrenia, ktoré zasahujú aj do vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Práca v ambulancii alebo lekárni má vo väčšine prípadov takú povahu, že nemôže byť vykonávaná z domu. To ale znamená, že ambulancia alebo lekáreň v pozícii zamestnávateľa musí podľa platných opatrení  zabezpečiť to, aby vstup na pracovisko bol umožnený zamestnancovi len v prípade,  že má napríklad doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Čo však v prípade, ak zamestnanec, ktorému nie je umožnená práca z domu sa nezúčastnil testovania?

Aké možnosti ponúka zákon v takomto prípade ambulancii alebo lekárni v pozícii zamestnávateľa?

Predstavuje neabsolvovanie testovania zamestnancom dôvod na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou?

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv