Zodpovednosť ambulancie a lekárne voči zamestnancovi, kto ochorel na COVID-19

Pridané 12. marca 2021 | Článok -

V súčasnej situácii nie je možné vylúčiť, že vírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 sa nakazí zamestnanec priamo pri výkone svojej práce.

Zamestnanci ambulancií a lekárni sú aj v súčasnej situácii v rámci výkonu svojich pracovných činností častokrát v kontakte s pacientami alebo zákazníkmi, čo môže predstavovať vyššie riziko nákazy. Aj z tohto dôvodu je potrebné zaoberať sa otázkou, akú zodpovednosť ponesie ambulancia alebo lekáreň v pozícii zamestnávateľa voči svojmu zamestnancovi, ktorý sa nakazil pri práci.

V nasledujúcich riadkoch si preto priblížime pod aký inštitút by mohlo spadať  ochorenie COVID-19 a aké eventuálne nároky bude mať nakazený zamestnanec voči zamestnávateľovi podľa Zákonníka práce.

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv