Je nevyhnutné, aby pacient podpisoval lekársku správu?

Pridané 15. júla 2022 | Článok -

Po vyšetrení pacienta vyhotovuje lekár špecialista lekársku správu, ktorú odovzdáva pacientovi. Mnoho lekárov vyžaduje od pacienta podpis na lekárskej správe. Je však vôbec potrebné, aby sa pacient na lekárskej správe podpísal?

Bude mať podpis pacienta na lekárskej správe vplyv na preukázanie udelenia informovaného súhlasu pacientom v prípade kontroly zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v prípade súdneho konania?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv