Dá sa spätne preukázať poučenie a súhlas pacienta a nezblázniť sa pri tom z administratívy?

Pridané 18. júla 2022 | Článok -

Informovaný súhlas pacienta – pre mnohých lekárov strašiak. Je však základným predpokladom pre realizáciu zdravotného výkonu pacientovi.

Lekári ho od pacientov získavajú rôznymi spôsobmi. Či už ide o podpis lekárskej správy alebo len o jednoduchý zápis do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Postačujú však takéto spôsoby získania informovaného súhlasu od pacienta pre zabezpečenie účinnej ochrany lekára?

Je možné získať informovaný súhlas od pacienta, ktorý bude riadne spätne preukázateľný a nebude lekárov administratívne príliš zaťažovať?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv