Výkon prehliadok mŕtvych tiel a odporúčaný postup v čase pandémie

Pridané 26. októbra 2020 | Článok -

Prehliadka mŕtveho tela sa realizuje za účelom zistenia času a príčiny úmrtia osoby.

Prehliadka mŕtveho tela je vykonávaná buď v zariadení poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak k úmrtiu osoby došlo práve v takomto zariadení, alebo mimo neho, ak k úmrtiu osoby došlo mimo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V tomto článku si bližšie priblížime organizáciu, kto tieto prehliadky môže vykonávať, aké postupy musí dodržať a v neposlednom rade si priblížime, aké odporúčania vydal hlavný hygienik pri obhliadkach mŕtvych tiel v súvislosti s ochorením COVID-19.

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv