Ľudská stránka medicíny: WONCA EUROPE CONFERENCE 2019

Pridané 4. júna 2019 | Článok -

Milí kolegovia,

s veľkým potešením Vám oznamujem, že program na WONCA EUROPE CONFERENCE 2019, ktorá sa uskutoční tento rok v Bratislave od 26. 6. – 29. 6. 2019,
sa narodil. A že to bol ťažký pôrod Vám potvrdia všetci kolegovia, ktorí sa na ňom podieľali spolu so mnou. Výsledkom je však atraktívny odborný program, kde sme dôraz kládli predovšetkým na našu hlavnú tému Ľudská stránka medicíny (The Human Side of Medicine).

Dnes aj v našom odbore rýchlym tempom vstupuje do popredia elektronizácia v zdravotníctve. Na jednej strane elektronické zdravotníctvo má obrovské výhody, na druhej strane nás práve počítač môže viac „vzďaľovať od pacienta“. Preto sme sa rozhodli pre túto tému konferencie, aby sme sa vrátili k ľudskej stránke medicíny, kde na prvom mieste je pacient až potom všetko ostatné.

Naša blížiaca sa konferencia nám otvára možnosť stretnúť sa s kolegami z celého sveta a posunúť našu primárnu zdravotnú starostlivosť tým správnym smerom. Kľúčové posolstvá prednesie šesť renomovaných lídrov nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska.

Môžete sa počas konferencie tešiť na návštevu ambulancií našich všeobecných lekárov, na Skillslab, ranný workshop s našim slovenským olympionikom Matejom Tóthom, ktorý sa už teraz teší na stretnutie s Vami. Jedným z významných podujatí bude aj Slovensko-český deň, ktorý sa stal už našou
tradíciou.

Všetky dostupné a potrebné informácie o konferencii nájdete na našej oficiálnej stránke ako aj na facebook stránke.

Srdečne Vás pozývam na toto významné medicínske podujatie a dúfam, že k jeho úspechu prispejeme všetci všeobecní lekári zo Slovenska a Česka a to nielen
pasívnou, ale hlavne aktívnou účasťou, či už v diskusiách, prezentáciách. Len tak dokážeme posunúť náš odbor vpred.

Spoločne s organizačným a vedeckým tímom sa teším na stretnutie s Vami a plodnú diskusiu.

Bratislava je pripravená. Všeobecní lekári pre dospelých na Slovensku tiež.

Michaela Macháčová
Prezident 24th WONCA EUROPE CONFERENCE 2019

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv