WONCA má nového výkonného riaditeľa

Pridané 11. januára 2020 | Článok -

TÉMY:

6.1.2020

NOVÝ VÝKONNÝ RIADITEĽ WONCA

Vážení kolegovia, výkonný výbor WONCA vám s radosťou oznamuje vymenovanie Dr. Harrisa Lygidakisa za nového výkonného riaditeľa (CEO). Vystrieda Dr. Gartha Manninga.

Harris vyštudoval medicínu na Bolonskej univerzite a ukončil postgraduálne štúdium patológií spojených s alkoholom na Florentskej univerzite. V roku 2010 získal kvalifikáciu všeobecného lekára v regióne Emilia-Romagna a tam pracoval ako zastupujúci lekár do roku 2016. Počas tohto obdobia spoluzaložil dva startupy zaoberajúce sa digitálnym zdravotníctvom a využil poradenstvo v regionálnom podnikateľskom inkubátore.

V roku 2009 sa pridal do regionálnej siete WONCA pre praktikantov a začínajúcich všeobecných lekárov, Hnutia Vasco da Gama, kde ho v roku 2012 zvolili za predsedu. Takisto pôsobil ako pozorovateľ siete pre výkonný výbor WONCA Europe. Pomáhal organizovať prvú regionálnu konferenciu a nadviazal pevné vzťahy s inými sieťami a členskými organizáciami. Od roku 2015 do 2019 pôsobil ako čestný tajomník WONCA Europe, kde sa podieľal na novej komunikačnej stratégii, loboval za všeobecné praktické lekárstvo a podporoval regionálny konferenčný výbor.

V súčasnosti dokončuje posledný rok doktorandského štúdia na Katedre behaviorálnych a kognitívnych vied Luxemburskej univerzity a zapája sa do rozvoja programu integrovaného mobilného zdravotníctva a komunitných zdravotníckych pracovníkov v deviatich oblastiach v Rwande.

Dúfam teda, že aj vy máte pocit, že aj vy môžete podobne prispieť. Prosím, zašlite tento list všetkým vedúcim predstaviteľom vašej členskej organizácie, prípadne aj samotným členom. Teším sa na množstvo vašich reakcií. Takisto dúfam, že kontaktujete svojich regionálnych predsedov, ak budete potrebovať radu alebo ak sa chcete podeliť o nápady. V rámci výkonného výboru WONCA sa stretávame cez telekonferenciu každý mesiac a najbližšie sa osobne stretneme v máji.

Harris nastúpi do novej funkcie od novembra 2020 a bude úzko spolupracovať s Dr. Manningom, aby všetko prebehlo hladko.

Želáme mu veľa úspechov.

Dr. Donald Li
Prezident WONCA

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv