Môže lekár poskytnúť znalcovi originál zdravotnej dokumentácie?

Pridané 5. decembra 2023 | Článok -

V rámci súdneho konania (či už trestného alebo občianskoprávneho) môže byť ustanovený znalec za účelom posúdenia určitých skutočností nevyhnutných pre rozhodnutie súdu v konkrétnom konaní.

V niektorých konaniach sa znalecké posúdenie môže dotýkať priamo aj poskytovania zdravotnej starostlivosti a teda aj zdravotnej dokumentácie pacienta.

Môže však byť znalcovi sprístupnená zdravotná dokumentácia pacienta?

Môže byť znalcovi poskytnutý originál zdravotnej dokumentácie?

Odpovede nájdete v článku na medipravnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv