Nezmyselné preskripčné obmedzenia sú veľkou prekážkou

Pridané 4. januára 2019 | Článok -

Spoločenské postavenie zdravotníkov je v zahraničí na oveľa vyššej úrovni. Všeobecní lekári sú základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Peter Lipovský

Toto tvrdí aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Ich dôležitosť je o to väčšia, že sa výrazne zmenil charakter pracovných činností našich pacientov, mnohé ochorenia sú podmienené zlým životným štýlom, krachujúcimi vzťahmi doma aj v práci.

O možnostiach všeobecného lekára, komplexnom riešení pacienta, ale aj o rozširovaní kompetencií sa zhovárame s MUDr. Petrom Lipovským, všeobecným lekárom pre dospelých v Alžbetinom Dvore neďaleko Bratislavy.

S čím najčastejšie prichádzali pacienti do vašej ambulancie v jesennom období? Majú záujem očkovať sa proti chrípke?

Vďaka teplému počasiu počas tohtoročnej jesene nevznikli priaznivé podmienky na šírenie infekčných ochorení. Okrem pravidelnej starostlivosti o chronických pacientov riešime aj rôzne akútne ochorenia, avšak o typické chrípkové ochorenia na jeseň nešlo. Záujem o očkovanie proti chrípke je približne na celorepublikovej úrovni, teda pomerne nízky. Najviac zaočkovaných pacientov máme hlavne v starších vekových skupinách.

Čo všetko môžete vyšetriť vo vašej ambulancii, a tým aj ušetriť pacientovi čas, aby sa niektoré diagnózy mohli doriešiť u vás?

Snažíme sa vyriešiť pacienta komplexne. Disponujeme EKG prístrojom, vyšetrujeme CRP, INR, taktiež moč pomocou špeciálneho prístroja. Pacientom s vysokým krvným tlakom poskytujeme 24-hodinový monitoring tlaku krvi. V rámci preventívnych prehliadok vyšetrujeme ABI na odhalenie periférneho artériového ochorenia dolných končatín.

Samozrejmosťou je široká škála hematologických, biochemických, sérologických a mikrobiologických vyšetrení v zmluvnom laboratóriu. Aj vďaka tomu môžeme uskutočniť plnohodnotné predoperačné vyšetrenie. V prípravnej fáze je v našej ambulancii abdominálna ultrasonografia.

Navštevujete svojich pacientov aj v ich domácom prostredí? Aké ochorenia, ktoré si vyžadujú vašu návštevu, sa najčastejšie vyskytujú v obvode, kde pôsobíte?

Vďaka výbornej a bezbariérovej dostupnosti ambulancie s nadštandardným vybavením uprednostňujú naši ťažšie mobilní pacienti a ich rodinní príslušníci návštevu ambulancie. Ojedinele je však potrebná aj návšteva v domácom prostredí, najmä pri úplne imobilných pacientoch. Tu nám v ošetrovateľských činnostiach pomáha agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

SZO vo svojej koncepcii zdôrazňuje dôležitosť všeobecných praktických lekárov, ktorí sú nosnou zložkou zdravotníckeho systému v mnohých krajinách. Ako je to u nás?

Slovensko nie je výnimkou a všeobecní lekári sú základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ich dôležitosť je o to väčšia, že sa nám výrazne zmenil charakter pracovných činností našich pacientov, mnohé ochorenia sú podmienené zlým životným štýlom, krachujúcimi vzťahmi doma aj v práci. V komunite, ktorá neuznáva pôvodné autority ako učiteľ, farár, či lekárnik, alebo ich vôbec nemá k dispozícii, zostáva ako jediná dostupná inštancia všeobecný lekár.

V ére ľahkej dostupnosti informácií o zdravotnom stave na internete sa musíme viac pripraviť na úlohu konzultantov. Podobne ako v biznise. Všetci si vedia prečítať, ako robiť biznis, nakoniec si však mnohí prizvú konzultanta, aby im pomohol vybrať individuálne riešenie. Aj lekár stojí pri každom pacientovi pred podobnou výzvou. Žiaľ, máme málo kvalitných lekárov – konzultantov a v porovnaní s biznisom sú mizerne platení.

Novinkou zo strany VšZP je manažovanie niektorých vyšetrení v ambulancii všeobecného lekára, napr. starostlivosť o pacienta s hypertenziou či zvýšenou hladinou tukov, vyšetrenie ABI (prístrojové vyšetrenie cievneho systému dolných končatín). Od leta tohto roku je hradený aj výkon 24-hod. monitorovania krvného tlaku u pacienta doma. Ako takýchto pacientov riešite vo vašej ambulancii? Aké kompetencie by ste ešte uvítali?

Všetky dostupné kompetencie v našej ambulancii využívame. V súčasnej dobe považujem za najväčšiu prekážku nezmyselné preskripčné obmedzenia, pri ktorých je potrebné vyšetrenie a odporúčenie špecialistom, aby boli predpísané lieky hradené zdravotnou poisťovňou. Je nemysliteľné, aby sa tak dialo kvôli liekom, ktorých cena nie je ani 10 eur. Celý systém sa takto výrazne predražuje, nehovoriac o strate času našich pacientov.

Pokladáte právomoci všeobecného lekára za dostatočné? V čom by sa situácia mohla zlepšiť?

Právomoci všeobecného lekára sa postupne rozširujú, mali by sa však v rozumnej miere zastaviť tam, kde určite potrebujeme našich kolegov – špecialistov. Je potrebné jasne nastaviť pravidlá, aby špecialisti neboli zbytočne zavalení prípadmi, ktoré musí vedieť zvládnuť všeobecný lekár a naopak, všeobecnému lekárovi musí byť k dispozícii komplexný tím špecialistov pre ťažšie prípady. A to v optimálnom čase a priestore. Tu vidím veľké rezervy na obidvoch stranách.

Pôsobili ste aj v zahraničí. Čo vás tam inšpirovalo a čo by ste rád videli aj na Slovensku?

Všetci si pri rôznych príležitostiach želáme najmä pevné zdravie. Je teda pre nás najvzácnejšie. Vzácni sú aj ľudia, ktorí sa o zdravie starajú. Myslím tým všetkých zdravotníckych pracovníkov. Mal som možnosť vidieť, že spoločenské postavenie a úcta k zdravotníkom je v zahraničí na oveľa vyššej úrovni. Na Slovensku by som rád videl zlepšenie nielen u zdravotníkov pri poskytovaní kvalitných služieb, ale aj u širokej verejnosti v úcte a rešpekte voči zdravotníckym povolaniam.

Zhovárala sa RNDr. Milica Šarmírová

Pôvodný článok bol uverejnený v Lekárske listy 13/12/2018

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv