Nová povinnosť mlčanlivosti pre poskytovateľov a lekárne vo vzťahu k zmluvám o podmienkach úhrady liekov

Pridané 5. septembra 2022 | Článok -

S účinnosťou od augusta došlo k vytvoreniu novej povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre lekárne, ktorá priamo súvisí so zmluvami o podmienkach úhrady liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín. V čom spočíva nová povinnosť? Poďme sa na to spolu pozrieť.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv