V režime osobitných prípadov úhrad liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín nastali od augusta zmeny

Pridané 12. septembra 2022 | Článok -

V prípade úhrady liekov zákon umožňuje, aby sa na úhrade lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny podieľala zdravotná poisťovňa aj v prípade, ak v zmysle právnej úpravy nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Ide o osobitné prípady úhrad v tzv. výnimkovom režime.

Veľká novela zákona o úhradách (z.č. 363/2011 Z.z.) priniesla zmeny aj v oblasti týchto osobitných úhrad. V najbližších riadkoch vám prinesieme pohľad na tie najdôležitejšie zmeny.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍ SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv