Nádej pre našich starších

Pridané 13. mája 2022 | Článok -

Všetci vieme, že vek so sebou prináša zdravotné problémy. Jednými z najvážnejších a najzákernejších sú ochorenia nášho mozgu. Prichádzajú pomaly a nepozorovane a keď si okolie konečne na chorom všimne, že stav je už vážny, je často neskoro začať úpadok a rozvoj choroby mysle brzdiť, pretože je to už voľný pád.

Odhaduje sa, že na Slovensku žije vyše 60 000 ľudí s Alzheimerovou chorobou a ďalšie tisíce s inými ochoreniami mozgu. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú zatiaľ neznáme. Pri včasnom zachytení príznakov nastupujúcej choroby sa však dá zahájiť terapia, ktorá môže pacienta stabilizovať a priebeh choroby výrazne spomaliť.

A tu sa črtá nádej. Už rok sa na Slovensku realizuje inovatívny projekt, ktorého cieľom je prostredníctvom analýzy rečového prejavu človeka zistiť, či sa u neho nachádzajú príznaky uvedených ochorení. Vyvíja sa mobilná aplikácia, ktorá hravou formou navedie človeka, aby popísal obrázky, ktoré na telefóne uvidí.

Pre účely projektu je potrebné získať čo najviac nahrávok zdravých ľudí, aj ľudí s diagnostikou začínajúcej choroby. A tu je parketa, kde môžu starostovia obcí nielen projektu, ale aj svojím spoluobčanom pomôcť tým, že ich o projekte a možnosti zapojenia sa poinformujú.

Zapojenie sa do projektu znamená pre občana nielen finančnú odmenu, ale aj kontrolu stavu jeho mentálnych schopností. V prípade zistenia nejakých problémov je občanovi poskytnutá rada ako ďalej postupovať.

Ako jedna z prvých samospráv sa do projektu úspešne zapojila bratislavská mestská časť Ružinov. Starosta Martin Chren poveril vedenie najväčšieho domova dôchodcov na Slovensku na Sklenárovej ulici a domova dôchodcov na Pažítkovej ulici, aby pomohli spoluprácu organizačne zabezpečiť.

Do nahrávania rečových prejavov klientov sa zapojili v obidvoch prípadoch aj pracovníci z odborných psychologických kapacít, ktoré sú k dispozícii pre domovy dôchodcov. Za niekoľko týždňov spolupráce bolo nahratých už niekoľko desiatok dôchodcov.

Oficiálne zapojenie obce do projektu prospešného pre starších obyvateľov bude medzi občanmi určite pozitívne hodnotené. Pritom úloha samosprávy je veľmi jednoduchá, informovať občanov a projekte a výhodách zapojenia sa do neho, prípadne získať priamo kontakty na záujemcov. Ostatné už zabezpečí hlavný realizátor projektu spoločnosť AXON PRO s.r.o.

Pre kontakt volajte 02/62 410 360 alebo píšte na office@axonpro.sk.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv