Nové diagnózy a manažment pacienta v ordinácii obvodného lekára

Pridané 16. decembra 2022 | Článok -

MUDr. Ema Míznerová, Medira, s. r. o., Kardiosanus, s. r. o.

Kazuistika

Anamnéza

42 ročná žena
OA: pozitívny PCR test SARS COV II pred 21 dňami, asymtomatická
LA: sine
GA: 1P, OA, menštruácia pravidelná
Alergie: fromilid
Abusus: sine
PSA: žije s rodinou, administratívna pracovníčka
EA. bez cestovateľskej anamnézy, na COVID-19 neočkovaná, v rodine COVID-19 pred 3 týždňami

Deň 1

TO: bolesti hrdla a krku na ľavej strane, celková slabosť, febrility do 39 °C z predchorobia:

 • 7 dní pred bolesťou krku silno svrbiace drobné makulo-paulózne zmeny kože, najmä v oblasti tváre, dekoltu a na vnútorných stranách stehien. Po liečbe desloratadín, do 2 dní ústup výsevu.
 • 3 týždne pred výskytom ťažkostí v rodine výskyt ochorenia Covid 19, variant beta, ona pozitívny PCR test SARS COV II pred 21 dňami, asymtomatická.

Obj. nález: afebrilná, TK 106/60, pulz 88/min., periférna saturácia O2 – 97 %

Hrdlo – erytématózny nosohltan, tonzily nezväčšené, bez čapov, jazyk povlečený, zuby sanované, krk – na dorzálnej strane edém m. sternokleidomast., vľavo dominantné bolestivé zdurenie veľ. 3 x 2 cm, v. s. lymfadenopatia DD cysta, iné?

Dýchanie čisté, cor AS reg, bez šelestu, brucho bez patolog. nálezu, DK bez edémov, pulzácie hmatné, bez známok flebotrombózy

 CRP kapil. 185 nmol/l, SARS Cov II AG test negat.

RTG hrudník – bez patol. zmien

USG krku: nehomogénny hypoechogénny ložiskový útvar krku s centrálnym hypo- až anechogénnou zónou až echogenity tekutiny, veľ. 3 x 2,2 cm, s reaktívnou LAD okolitých krčných uzlín, v. s. kolikvácia? Absces? TU?

Pacientka odoslaná na CPO spádovej fakultnej nemocnice

Lab. Odbery: CRP 482, KO WBC 29500, NEU 97 %, DD 7, 5 fibrinogen 7,95 , PCT 7,5, Interleukin 178, 3X zvýšené AST, ALT GMT, ALP, kreat 72, INR 1,5
SARS Cov II AG test negat.
Anti SARS COV protilátky IgG pozit , IgM hranične negat
PCR SARS COV II negat.

Deň 2

Následne hospitalizovaná na ORL klinike

 • Podaná empirická ATB liečba Gentamicin, Klimicin, metronidazol i.v
 • Plánovaná biopsia útvaru krku
 • Počas biopsie v lokálnej anestéze, náhle dyspnoe, prekolapsový stav s poklesom TK 80/55, pulz 122/min.

Preklad na JIS internej kliniky.

Deň 3

Obj. nález: hemodynamická nestabilita, TK 80/57, pulz 125/min., tachypnoe 25/min., sat s O2 2 l 99 %,

Rozvoj edémov dolných i horných končatín, výrazný bolestivý opuch až distenzia krku vľavo posteriorne od m. sternokleidomastoideus.

EKG: sínusová tachykardia, nižšia voltáž difúzne, bez iných patomorf. zmien

CT krku: obraz lymfadenitidy krku s nekrotickým hypodenzným lemom. Retropharyngeálne kolekcia tekutiny 55×60 mm, bilat. fluidotorax

Urgentná bed side echokardiografia – difúzne poruchy kinetiky stien LK, EF 35 %, Mierny HD nevýznamný perikardiálny výpotok.

Lab. Par. – CRP 460mg/dl, ferritin 4820,  kutivačný záchyt negatívny, ntpBNP nad 35 000, TnT 394 , ABR : PH 7,25,  SAT O2 arteria 90, 54 %,

Liečba na JIS:  Noradrenalin, Embesin, Dobutamin, Furon, Cetriaxon,Linezolid, Meronem, Nolpaza, Gentamicin, Klimicin

Bez zlepšenia stavu

 Deň 4

Zhoršenie hemodynamickej nestability, rozvoj somnolencie, rozvoj ARDS Napojená na HFNV

 • Konzultovaný imunológ:

CDC kritéria for MIS-A (multiple inflammatory syndrom by Adults)

 1. súbežný alebo predchádzajúci (v priebehu posledných 12 týždňov) COVID-19 diagnostikovaný buď pomocou PCR, alebo antigénovým testom
 1. ťažké ochorenie vyžadujúce hospitalizáciu u osôb vo veku 21 rokov a viac
 2. výrazné postihnutie alebo dysfunkcia jedného alebo viacerých mimopľúcnych orgánov
 1. absencia závažného respiračného postihnutia (respiračné príznaky a symptómy)na začiatku ochorenia
 2. podľa laboratórnych nálezov vykazuje závažný zápal: zvýšené CRP, D-dimér, sérový feritín, rýchlosť sedimentácie erytrocytov (FW), fibrinogén, interleukín-6 (IL-6)

– pacientka spĺňa 5/5 kritérií na MIS-A

 Dg. záver: multiorgánové zlyhanie pri MIS-A, st. po infekcii COVID-19

 4 – 9. deň

Podanný i.v. Imunoglobulín (Privigen) + anakinra ( Kineret) + Hydrocortison

Promptné klinické a biochemické zlepšenie stavu

Dg. Záver:
Multisystémový zápalový syndróm dospelých asociovaný s COVID 19
– šokový stav a mutiorgánové zlyhávanie
Akútna krčná lymfadenitída vľavo a retropharyngealne

10. deň

pre nedostatok lôžok demitus priamo z JIS do liečby OL

V ambulancii všeobecného lekára:

 • obj. pacientka kachektická, afebrilná, KP kompenzovaná, bez krčnej LAD, len mierne perimal. edémy DK, saturácia 97 %
 • liečba: Fraxiparine 0,4 mg s.c, Nutridrink 2x denne, Furon 40 mg ½-0-0, Cardilan 1-0-0
 • kontrolná echokardiografia, EKG v norme, lab. parametre až na eleváciu ntBNP , Hgl, CK v norme
 • zahájená rehabilitácia pri myopatii kriticky chorých

Postupné zotavenie a normalizácia laboratórnych parametrov, mesiac PN, bez liečby.

Otázky:

 Očkovanie proti Sars Cov-2 3 mesiace po infekcii beta variantu?

V hrozbe začínajúcej vlny delta variant?

 • Po konzultácii s imunológom podaná 1x vakcína Pfizer Biontech

09/2022 covid v rodine, variant omikron

– pacientka bez príznakov, AG test SARS Cov II pozit., pacientka lekára nekontaktovala

– 10 dní po ochorení znova exantém na tvári, dekolte, končatinách ako predtým

Liečba, prevencia MIS-A?

 • Kazuistiky s deťmi s MIS-C a reinfekciou omikron – dobrá prognóza
 • konzultovaný imunológ – zatiaľ bez liečby, pokojový režim, pacientka sa už neozvala…

Poučenie

 • Raritné ochorenia sa začínajú v ambulancii všeobecného lekára
 • Promptná hospitalizácia pacientky – RED flegs
 • Posthospitalizačný manažment efektívnejší a možný aj u OL v čase pandémie a nedostatku špecialistov
 • Nutný mutidisciplinárny prístup – tel. podpora imunológa, kardiológa

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv