Boli ste zamestnávateľom vyzvaný na náhradu nákladov vynaložených na zvyšovanie kvalifikácie?

Pridané 10. decembra 2022 | Článok -

V médiách zarezonovala v poslednej dobe téma hromadných výpovedí zdravotníckych pracovníkov. Pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia alebo v inom procese zvyšovania kvalifikácie, však nezotrvanie v pracovnom pomere môže znamenať povinnosť nahradiť zamestnávateľovi náklady, ktoré vynaložil na ich zvyšovanie kvalifikácie.

Cieľom najbližších riadkov je priniesť vám pohľad na to, aký dôležitý je obsah dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorej cieľom je zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv