Novela zákona o liekoch sprísnila lekárom zákaz určovania lekárne, v ktorej si môžu pacienti vybrať lieky

Pridané 8. februára 2022 | Článok -

Kto je oprávnený predpísať liek, akým spôsobom má byť liek predpísaný, ale aj to ako ohľadom predpisu a výdaja liekov môže komunikovať lekár s pacientom, upravuje Zákon č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“).

Zákon vymenúva všetky náležitosti, ktoré musia byť pri písaní lieku splnené, ako aj to, čo nemôže lekár v súvislosti s predpisom a následným výdajom lieku v lekárni pacientovi povedať, resp. čo môže spomenúť a aké informácie podané v tej súvislosti pacientovi sú už zákonom zakázané.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv