Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19

Pridané 7. februára 2022 | Článok -

AKTUALIZOVANÉ 28.1.2022

POZRITE V TEXTE: Článok 3 Indikácia liečby:

(1) Liečba molnupiravirom (Lagevrio 200mg) je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénového testu.

Pozrite tiež článok: KLIKNITE SEM.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv