Nový pacientsky magazín MOJA LIEČBA do Vašej ambulancie

Pridané 11. júna 2020 | Článok -

Milí kolegovia, milé kolegyne,

radi by sme Vás informovali, že v týchto dňoch vychádza nový magazín pre pacientov MOJA LIEČBA, ktorý odborne zastrešuje naša spoločnosť.

Časopis vznikol ako spolupráca SSVPL so spoločnosťou MedMedia, ktorá je dlhoročných vydavateľom pacientskych časopisov a pacientskych brožúr.

Magazín MOJA LIEČBA chce byť nápomocným médiom pre pacienta, ale aj pre nás – lekárov prvého kontaktu, preto zrozumiteľnou formou prináša pestrú paletu článkov o rôznych ochoreniach a ich liečbe. Všetky témy sú konzultované alebo spracované lekármi rôznych špecializácií, prípadne odborníkmi v relevantných oblastiach.

Veľká pozornosť bude v každom čísle venovaná aj problematike prevencie s akcentovaním jednoduchej myšlienky, že zdravie nie je dôležité, ale najdôležitejšie.

Magazín MOJA LIEČBA sa bude vo väčšom počte zadarmo distribuovať do Vašej ambulancie a prosíme Vás, aby ste výtlačky „posunuli“ aj do svojich čakární alebo priamo do rúk pacienta.

Časopis bude vychádzať 3– až 4-krát do roka.

V prípade, že Vám časopis v najbližších dňoch nepríde do ambulancie, kontaktujte šéfredaktora PaedDr. Petra Glocka na glocko@medmedia.sk alebo na telefónnom čísle 0918 730 176.

Na uvedenom kontakte uvítame Váš názor na časopis, prípadne Váš záujem o spoluprácu.

Veríme, že Vás magazín MOJA LIEČBA osloví a okrem pacientov v ňom nájdete aj Vy obohacujúce čítanie.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv