Novela zákonov priniesla riešenia týkajúce sa núdzového stavu

Pridané 9. júna 2020 | Článok -

Pôjde o peňažné alebo nepeňažné plnenie, ak ambulancii alebo lekárni budú počas pandémie darované ochranné pomôcky?

Môže sestra predpísať liek pacientovi?

Aj tieto otázky riešilo Ministerstvo zdravotníctva v novele niektorých zákonov.

Ministerstvo zdravotníctva prišlo s novelou viacerých zákonov, ktoré majú reflektovať potreby aplikačnej praxe v súvislosti so šírením nákazlivej choroby COVID-19 a vyhláseným núdzovým stavom.

V tejto súvislosti si priblížime, aké novinky boli implementované do zákona o liekoch, zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ako aj zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Novinky, ktoré si priblížime v článku sa stali súčasťou našej právnej úpravy a sú už v tomto čase účinné.

Čítajte VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv