Overení dodávatelia OOPP a iného vybavenia ambulancie: teplomery a ochranné masky, rúška, okuliare, obleky

Pridané 10. januára 2021 | Článok -

Za pomoc pri vybavovaní objednávok ďakujeme spoločnosti I.D.L. Company s.r.o.


Objednávky môžete posielať e-mailom na idl@idl.sk alebo telefonicky 0918 569 890.

Informácie nájdete aj na: https://www.idl.sk/ochranne-zdravotne-pomocky

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv