Platby od pacientov je potrebné riadne účtovať a vydávať doklady o zaplatení!

Pridané 17. apríla 2023 | Článok -

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu a v niektorých prípadoch tú cenu uhrádza samotný pacient.

Či už ide o úhradu za zdravotný výkon, za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou alebo aj za služby, ktoré nie sú priamo zdravotnými výkonmi, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade.

Dokonca musia mať poskytovatelia aj elektronickú registračnú pokladnicu. Prečo? Prečítajte si článok na mediprávnik.sk.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv