MUDr. Adriana Šimková otvorila dvere svojej ambulancie

Pridané 14. apríla 2023 | Článok -

MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo otvorila včera 13. apríla 2023 dvere svojej ambulancie v Pezinku zástupcom Mladých praktikov. Na neformálnom stretnutí sa diskutovalo o modernom manažmente fungovania ambulancií, o nadštandardnom prístrojovom vybavení, o postupoch uľahčujúcich komunikáciu s pacientmi, ale aj rozširovaní kompetencií sestier v ambulanciách, ktoré dokážu nielen zjednodušiť fungovanie ambulancie, ale aj cestu pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti.

Mladých praktikov zastupovala ich predsedníčka MUDr. Katarína Kováčová zo Šale a stretnutia sa zúčastnili MUDr. Ema Míznerová z Bratislavy, MUDr. Iveta Kramárová zo Serede a MUDr. Dominika Šafárová z Pezinka. Návštevu zhodnotili ako veľmi obohacujúcu a inšpiratívnu pre ich ďalšiu prax.

MUDr. Adriana Šimková po stretnutí skonštatovala, že mladí všeobecní lekári sú pre všeobecné lekárstvo veľká nádej a v pripravovanej reforme ambulantnej praxe sú práve oni svojim otvoreným a progresívnym prístupom k inováciám v ambulanciách praktických lekárov nositeľmi zmeny, ktoré všeobecné lekárstvo na Slovensku potrebuje.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv