10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o  bioregeneračnej medicíne

Kedy: 27.4. 2023 | Kde: Hotel Tatra, Námestie 1 Mája, č. 5, 811 06 Bratislava

Vážené a milé kolegyne a kolegovia, spolupracovníci z interdisciplinárnych odborov a milí naši priaznivci,

pozývam Vás na  výročné 10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o  bioregeneračnej medicíne 27. apríla  2023,  v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. do Hotela Tatra, (Kongresová sála LUX, Námestie 1 Mája, č. 5) Bratislava- Staré mesto.

 S kolegiálnym pozdravom

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.

Prezidentka SSBRM

PRIHLÁSIŤ SA môžete vyplnením prihlášky:

PROGRAM SYMPÓZIA nájdete tu: