Kto pomôže ambulancii a lekárni v čase krízy?

Kedy: 26.1. 2023 | Kde:

Vážení kolegovia, vážene kolegyne,

dávame do pozornosti najbližší BEZPLATNÝ januárový online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali.

Téma webinára: Kto pomôže ambulancii a lekárni v čase krízy?

Dátum a čas: 26.1. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Hostia: MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast a PharmDr. Ondrej Sukeľ,  prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtu.be/QRHoQt2Humo

Anotácia témy: Kríza sa netýka len výrobného priemyslu, gastronómie, či športových zariadení. Každá ambulancia, ale aj lekáreň čelia problémom zvyšovania ceny energií, inflácii a tlaku na zvyšovanie miezd svojich zamestnancov. Tento tlak sa nepochybne zvýšil po úprave mzdových podmienok lekárov a sestier pracujúcich v ústavnej sfére. Zdravotnícke zariadenie však nemôže zo dňa na deň zvýšiť cenu poskytovaných služieb a takto vykryť stále väčšie náklady. To platí predovšetkým pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  • Čo môžu v tejto situácii poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti robiť?
  • Majú nárok na nejakú štátnu pomoc?
  • Môžu od svojich pacientov vyberať nové typy poplatkov, či využiť iné nástroje pre zvýšenie svojich príjmov?

Nosné body webinára: 

  • Aké druhy nákladov aktuálne poskytovateľov zaťažujú najviac?
  • Čo prinieslo zvýšenie miezd nemocničných zdravotníckych pracovníkov pre ambulantnú sféru?
  • Môže ambulancia a lekáreň žiadať o štátnu pomoc? Na koho sa obrátiť?
  • Je možné zvýšiť platbu zo strany zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ uzavretú zmluvu?
  • Je možné vyberať od pacientov „poplatok za zvýšené náklady na energie“ alebo vyberať podobné typy poplatkov? Aké riziká sú s takýmto postupom spojené?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/ngTLvbxTYdGTXXqS33GD2D

Tešíme sa na Vašu účasť.