56. Nitrianske lekárske dni

Kedy: 25.10. - 26.10. 2023 | Kde: Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Spolok lekárov Ponitria so svojimi partnermi Vás srdečne pozýva na kongres 56. Nitrianske lekárske dni s  medzinárodnou  účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.-26.10. 2023 v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Hlavnou témou konferencie je ,,Moderné trendy v diagnostike a terapii a ich uplatnenie v reálnej medicínskej praxi,  kazuistiky“.

Veríme, že Vaše odborné znalosti a praktické skúsenosti budú prínosom a obohatením pre široké spektrum odborníkov, ktorí sa tejto konferencie zúčastnia. S hlbokým presvedčením veríme, že účasť na tejto konferencii prijmete a svojou osobnou prítomnosťou podporíte odbornú verejnosť pri odovzdávaní si poznatkov a možných efektívnych návrhov do praxe.

Viac informácii na stránke: www.lekarskedni.sk