44. výročná konferencia SSVPL

Kedy: 12.10. - 14.10. 2023 | Kde: Hotel Bellevue Horný Smokovec

44. Výročná konferencia SSVPL_ prehľadný program

Poznačte si dôležité termíny

20. 9. 2023 – uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk a www.ssvpl.sk

Poplatky a registrácia na 44. výročná konferencia SSVPL.

Vedecký výbor a sekretariát

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
MUDr. Peter Makara, MPH
prezident SSVPL
MUDr. Peter Lipovský,
viceprezident SSVPL
MUDr. Jana Bendová,
vedecký sekretár SSVPL
MUDr. Katarína Kováčová,
MPH predseda Mladých praktikov, odbornej sekcie SSVPL

Odborný program
MUDr. Peter Makara, MPH
E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

MUDr. Peter Lipovský
E-mail: lipovsky@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov
MUDr. Jana Bendová,
PhD., MPH, MBA
E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Vedecký výbor konferencie
MUDr. Diana Baranová
Prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD.
MUDr. Bendová Jana, PhD.,
MPH, MBA
MUDr. Blahová Beáta
MUDr. Jozef Čajka
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
Prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD.
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Kováčová Katarína,
MPH
Prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD. MPH
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH