Pravidlá delegovaného predpisovania

Kedy: 28.9. 2023 | Kde:

po 1.8. 2023 – všetko, čo musíte vedieť, ak ste všeobecný lekár alebo špecialista

Dátum a čas: 28.09. 2023 od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní). Webinár je bezplatný.

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD.,  advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/I9rc8JhD9m4?feature=share 

Anotácia témy: Od 1.8. 2023 máme v účinnosti upravené pravidlá predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Najciteľnejšie zmeny sa týkajú postupu lekára pri delegovanom predpisovaní.

V tomto webinári si vysvetlíme najpodstatnejšie veci, o ktorých musí vedieť každý všeobecný lekár alebo špecialista a zodpovieme na frekventované otázky, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou víria aj vo vašej hlave.

Nosné témy :

  • Čo je to delegácia predpisovania a jej nové pomenovanie po 1.8. 2023?
  •  V čom je rozdiel medzi delegáciou a repetaturom? Platí stále aj pandemický predpis?
  • Ako to bolo pred 1.8. 2023 a v čom je najväčšia zmena delegovaného predpisovania?
  • Kto môže delegovať predpis lieku/ZP/DP? Len špecialista na všeobecného lekára? Musí všeobecný lekár odporúčanie akceptovať?
  • Pozor na povinný obsah odporúčania a prípadné následky preskripcie na základe nesprávneho odporúčania
  • Kto zodpovedá za správnosť predpisu a čo v prípade, ak špecialista poruší preskripčné/indikačné obmedzenia?
  • Maximálne doby odporúčania v prípade prepustenia z nemocnice a v prípade ambulantnej starostlivosti a výnimka z limitácie doby
  • Ak indikujem, tak musím predpísať! Nová povinnosť lekára aj s hrozbou sankcie
  • Čo s povereniami na predpisovanie, ktoré boli „vystavené“ špecialistom do 31.7.2023? Platia alebo neplatia po 1.8. 2023?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/rwKvaNnZvPAQHA8LMpLKyj

Tešíme sa na vašu účasť.

Pravidlá delegovaného predpisovania