Ako zlepšiť manažment včasného záchytu a liečby fibrilácie predsiení a ako dosiahnuť zníženie rizika CMP?

Kedy: 20.9. 2019 | Kde: LOFT Hotel Bratislava, Štefánikova 4, Bratislava

Odborný seminár

Za účasť získavate 5 kreditov.

Kedy?

20. september 2019 o 9.00 – 15.30 hod.

Kde?

LOFT Hotel Bratislava, Štefánikova 4, Bratislava

Program:

08.00 – 09.00 registrácia a raňajky

09.00 – 09.03 otvorenie konferencie Mgr. Richard Fides, MBA predseda OZ Sekunda pre život viceprezident Asociácie na ochranu práv pacientov SR a člen predsedníctva AOPP

09.03 – 09.15 úvodné prednášky CMP na Slovensku – vývoj počtu pacientov, ich liečba a manažment. Kryptogénne CMP a ich manažment z pohľadu súčasnej neurológie. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti

09.15. – 09.30 Fibrilácia predsiení – vývoj počtu pacientov, aktuálne dostupná liečba a úskalia súčasného manažmentu. MUDr. Peter Hlivák, PhD. prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti

09.30 – 11.00 I. diskusný panel Fibrilácia predsiení – epidémia 21. storočia. Ako zlepšiť manažment včasného záchytu a liečby fi brilácie predsiení u pacientov na Slovensku?

11.00 – 11.30 diskusia k I. panelu

11.30 – 13.00 obed

13.00 – 14.30 II. diskusný panel Je súčasný manažment liečby pacientov s FP efektívny? Alebo ako manažovať liečbu pacientov v záujme zvýšenia prevencie pred CMP

14.30 – 15.00 diskusia k II. panelu

15.00 – 15.30 Pacient na prvom mieste
Prezentácie partnerov konferencie
Záver

Odborní garanti

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach
MUDr. Peter Hlivák, PhD. prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Odborné spoločnosti

Slovenská kardiologická spoločnosť Slovenská neurologická spoločnosť
Program konferencie 08.00 – 09.00 registrácia a raňajky 09.00 – 09.03 otvorenie konferencie

Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 6.9.2019 e-mailom na podracka@getclients.sk alebo telefonicky na 0903 181 615.