2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

Kedy: 23.10. - 24.10. 2020 | Kde: Hotel Park**** Radlinského 21 Dolný Kubín

PRIHLÁŠKU SI STIAHNETE TU (kliknite na modrý link, ktorý sa vám automaticky uloží do počítača): Členská prihláška_SOA (verzia 7, 7.12.2019)