Komu môže lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu?

Kedy: 27.10. 2022 | Kde:

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
srdečne vás pozývame na bezplatný OKTÓBROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pre lekárov pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Téma webinára: Komu môže lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu? Praktický sprievodca.
Speaker: JUDr. Ivan Humeník, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kedy: 27. 10. 2022 o 17.00 do 18.30 (je prístupný aj po odvysielaní)

 
Anotácia témy:
Určite ste to už zažili – požiadavka od pacienta, či jeho rodiny, alebo od komerčnej poisťovne alebo Úradu pre dohľad o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Alebo sa na vás obrátili z polície, či priamo zo súdu. Viete ako postupovať pri vybavovaní takejto žiadosti?
Máte prehľad o tom, aký je rozdiel medzi výpisom a fotokópiou zo zdravotnej dokumentácie? Viete, komu musíte dokumentáciu sprístupniť a komu už nie?
Poskytneme vám praktické právne rady ako postupovať, keď vám na stole pristane žiadosť o sprístupnenie dokumentácie a prezradíme praktické vychytávky, ktoré vám uľahčia život.
Lebo pozor – GDPR striehne a poskytnutie dokumentácie neoprávneným osobám môže poskytovateľovi spôsobiť (nielen) vrásky na čele, ale aj prievan v peňaženke.
 
Nosné body
 • Kto zodpovedá za vedenie zdravotnej dokumentácie? Ambulancia alebo lekár?
 • e-zdravie a písomná dokumentácia – v akej forme musí poskytovateľ viesť zdravotnú dokumentácie a aký to má dopad na jej sprístupňovanie?
 • Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a sprístupňovanie údajov – aký je rozdiel?
 • A teraz dôležité – kto presne môže žiadať o sprístupnenie dokumentácie a prečo si musí dať poskytovateľ pozor, komu dokumentáciu poskytne.
 • Rozvedení rodičia sa dožadujú vstupu do dokumentácie. Komu sprístupniť a komu nie?
 • Na dvere ambulancie klope policajt. Čo všetko zo zdravotnej dokumentácie môže poskytovateľ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu? A čo poskytnúť komerčnej poisťovni?
 • Dajú sa sprístupňovať údaje z dokumentácie cez eZdravie?
 • Presný postup sprístupňovania a poskytovania výpisu, ktorý keď dodržíte budete za „zdravotnícko-právnych expertov“ a vyhnete sa právnym rizikám.
 • Je možné žiadať od pacienta poplatok za výpis? Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadala  polícia, ÚDZS, Sociálna poisťovňa, či ďalšie osoby s právom žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník?
 • Zdravotná dokumentácia ako významný nástroj ochrany lekára – forenzný pohľad a s tým súvisiace súdne pikošky, pri ktorých zdravotná dokumentácia zohrala dôležitú úlohu
 • Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie zdravotnej dokumentácie a aké sankcie môžu ukladať?
Diskusia: Na konci vysielanie je priestor pre otázky účastníkov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik