Zdieľaná starostlivosť a súčasné výzvy v manažmente pacientov s HIV

Kedy: 11.11. - 24.1. 2023 | Kde:

Miesto konania:

Online webcast s audiodidaktickým testom uverejnený na hiv.iwebinar.sk

Kredity: 

Odborné podujatie sa uchádza o pridelenie kreditov CME. Pre účely získania kreditov a prístupu k prednáškam je potrebné sa zaregistrovať. REGISTRÁCIA TU. 

Dátum a čas podujatia: 

Termín uverejnenia webcastu na hiv.iwebinar.sk 19. október 2022 – 24. január 2023 (Videonahrávky a AD test).

Program: Poznámky: 

  • MUDr. Lenka Balogová, PhD.: Zdieľaná starostlivosť o pacienta s HIV/AIDS (15 min)
  • MUDr. Ľubomír Soják PhD.: Aktuálne výzvy v manažmente HIV a výsledky Slovenského pacientskeho prieskumu (25 min)
  • Diskusia (5 min).

Poznámky: 

Peňažné a nepeňažné náklady súvisiace s účasťou na odbornom podujatí budú zverejnené v súlade s príslušnou slovenskou legislatívou podľa Zákona o lieku c. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte HIV tím PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

PharmDr. Miloš Wiesinger, MRPharmS

Medical Advisor / Regional Medical Network Lead

+421 918 824 340