X. Slovenský vakcinologický kongres

Kedy: 11.4. - 13.4. 2019 | Kde: Grand Hotel Praha Tatranská Lomnica

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS v spolupráci s

Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine
Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
A-medi management s.r.o.

Program a ďalšie informácie nájdete POZVÁNKA.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
15. 02. 2019 – Prihláška na aktívnu účasť
01. 03. 2019 – Prihláška na pasívnu účasť

Online prihláška TU.