Postup všeobecných lekárov a pediatrov pri potvrdeniach týkajúcich sa vodičských oprávnení

Pridané 16. novembra 2020 | Článok -

Medzi služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti patrí aj vypracovanie  lekárskych potvrdení o zdravotnej spôsobilosti osôb.

Lekári vypracovaním lekárskych potvrdení deklarujú zdravotnú spôsobilosť osôb na vykonávanie rôznych činností. Z tohto dôvodu majú lekári pri posudzovaní povinnosť dodržiavať zákonom stanovené požiadavky a postupy.

V nasledujúcich riadkoch si priblížime povinnosti a postup všeobecných lekárov a pediatrov pri jedných z najčastejšie vydávaných lekárskych potvrdení, a to potvrdení týkajúcich sa zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

Čítajte VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv