V prípade odmietnutia zdravotného výkonu zo strany pacienta musí byť vyhotovený záznam v zdravotnej dokumentácii

Pridané 11. novembra 2020 | Článok -

Právna úprava vedenia, spracúvania poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie taktiež aj zápis do zdravotnej dokumentácie  je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“).

V tomto zákone su taktiež upravené  práva pacientov a iných osôb, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie. V článku sa zameriame na dôležitosť zápisu údajov do zdravotnej dokumentácie.

Čítajte VIAC TU. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv