Pozor! Cenník ambulancie a zoznam všetkých zdravotných výkonov nie je to isté

Pridané 18. júna 2023 | Článok -

Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo zdravotného poistenia nie sú vôbec hradené.

Práve s ohľadom na to, aby pacient vedel za čo v ambulancii musí a za čo nemusí platiť, je základnou povinnosťou ambulancie mať v priestoroch ambulancie umiestnený cenník.

Cenník musí zohľadňovať všetky výkony realizované v ambulancii, a to aj hradené aj tie nehradené zo zdravotného poistenia. Prinášame vám prvý článok zo série venovanej cenníku ambulancie.

Článok si môžete prečítať na medipravnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv