Manuál antimikróbnej chemoterapie 5. prepracované a doplnené vydanie

Pridané 26. júna 2023 | Článok -

Milí kolegovia, milé kolegyne,

dávame vám do pozornosti Manuál antimikróbnej chemoterapie – 5. prepracované a doplnené vydanie z roku 2023. Autorom je prof. Vladimír Krčméry a kol.

Manuál môžete zakúpiť na https://www.shopherba.sk/

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv