Je čas zbystriť pozornosť. Povinnosť vystavovať len e-PN je tu.

Pridané 13. júna 2023 | Článok -

Dočkali sme sa! Od 1. júna 2023 vstúpila do účinnosti dlho očakávaná novela zákona o sociálnom poistení (z. č. 461/2003 Z. z.), v zmysle ktorej majú všeobecní lekári, gynekológovia a pôrodníci, ako aj lekári zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (v určitých prípadoch) povinnosť vystavovať potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti iba v elektronickej forme.

S blížiacim sa termínom účinnosti tejto novely sme téme e-PN venovali zvýšenú pozornosť s cieľom uľahčiť vám adaptáciu na nový režim. V dnešnom článku si priblížime spôsob ukončenia e-PN a odpovieme na otázku: „Je možné e-PN ukončiť spätne?“

Článok si môžete prečítať na medipravnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv