Prečo sa zaoberať prevenciou? Povedia to fakty

Pridané 16. mája 2024 | Článok -

  • Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, rakovina, chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva  a duševné poruchy príčinou 86 % úmrtí v európskom regióne. Liečenie týchto ochorení tvorí až 70 – 80 % nákladov na zdravotnú starostlivosť.
  • Prevencia – hlavne primeraná fyzická aktivita a správna výživa do veľkej miery znižujú riziko vzniku týchto neprenosných ochorení.
  • Srdcovo cievne ochorenia sú vo svete i na Slovensku dlhodobo hlavnou príčinou úmrtí. Postihujú čoraz mladšie ročníky.
  • Na Slovensku ročne zomrie na srdcovo cievne ochorenia približne 25.000 ľudí.
  • Slovákov najviac ohrozuje vysoký krvný tlak a poruchy srdcového rytmu.
  • Srdcovo cievne ochorenia patria medzi civilizačné choroby 21. storočia. Dôvodom vysokého výskytu srdcovocievnych chorôb na Slovensku je podceňovanie preventívnych prehliadok u všeobecného lekára a nezdravý životný štýl – málo pohybu a nezdravá strava.
  • Normálnu, zdravú váhu má len o trochu viac ako tretina dospelých Slovákov. Nezdravý životný štýl vedie aj k nadváhe a obezite.
  • Na svete žije 537 miliónov diabetikov a trend výskytu cukrovky stúpa. V roku 2022 zomrelo na dôsledky diabetu 6.7 milióna ľudí.
  • Na Slovensku je s diabetom diagnostikovaných viac ako 355.000 ľudí a počet diabetikov stúpa. Pravidelný pohyb pomáha k zlepšeniu kompenzácie diabetu a tým prispieva k zníženiu rizika dlhodobých komplikácií diabetu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv