Pripravte sa na klinický audit s nami

Pridané 8. júla 2024 | Článok -

Poskytovateľ ZS má pri poskytovaní ZS dodržiavať systém kvality, ktorého súčasťou je aj klinický audit.

Klinický audit predstavuje preverovanie a hodnotenia dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť každej ambulancie.

Klinický audit vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR ako formu kontroly. Akým spôsobom sa klinický audit vykonáva? Čo sa prostredníctvom neho kontroluje? Prečítajte si článok na medipravnik.sk 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv