Primárny kontakt musí byť platený lepšie ako špecialisti

Pridané 9. decembra 2018 | Článok -

“Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Peter Lipovský chce ukázať, že primárny kontakt dokáže zvládnuť 80 až 90 percent pacientov” – píšu Zdravotnícke noviny.

Na otázku redaktora: Ako by mal podľa vás vyzerať optimálny model financovania ambulantného sektora? – Peter Lipovský odpovedá:

“Pre mňa sú príkladom dlhodobo stabilizované systémy, ako napríklad dánsky, ktorý ako jediný v Európe na ročnej báze honoruje primárnu sféru viac ako špecialistov. Ak chceme, aby primárna sféra vstala z popola, musí byť lepšie hradená ako špecialisti. Pre mňa je to z globálneho hľadiska alfa a omega.

Čo sa týka konkrétneho financovania, už samotný fakt, že komunita má lekára, by mal byť dostatočne ohodnotený poisťovňou. Základný princíp je teda kapitácia, ktorá mi pokryje 75 80 percent nákladov. Ostatné je na ďalšej práci.

Keď sa bavíme o štandardnej ambulancii, ktorá by mala mať 1 700 pacientov, a systém bude nastavený tak, že všeobecný lekár bude lepšie platený ako špecialista, bude mať určitú istotu príjmu a dá mu to pokoj do jeho práce, lebo sa nemusí zaoberať tým, ako ufinancuje sestričku, nájom, réžiu.

Slovinci prišli s veľmi dobrým nápadom zaplatiť lekárovi asistenta na polovičný úväzok v rámci ambulancie všeobecného lekára, je to v rokovaní. Mňa to oslovilo a myslím si, že toto je cesta.

Pracovník na pol úväzku by mohol vykonávať aj návštevnú činnosť imobilných pacientov, asistovať pri preväzoch a podobne. Čiže ambulancia s lekárom, erudovanou sestrou a pomocníkom je stav, ku ktorému by sme sa pomaly mohli dopracovať. Ale na to potrebujeme mať prostriedky”.

Prečítajte si celý rozhovor s MUDr. Petrom Lipovským, ktorý je aj prezidentom Mladých praktikov. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv