Register dočasných pracovných neschopností a register poistných vzťahov fyzických osôb pre účely e-PN

Pridané 13. júna 2022 | Článok -

S ohľadom na zavedenie elektronickej PN-ky boli v rámci legislatívy vytvorené dva registre, z ktorých jeden bude slúžiť ako údajová základňa pre potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti a druhý ako podklad pre Sociálnu poisťovňu k rozhodovaniu o nároku na nemocenské. Poďme si spoločne priblížiť oba registre.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv