Poznáme mená voľbami zvolených členov orgánov SSVPL na najbližšie štyri roky

Pridané 10. júna 2022 | Článok -

Osvedčením notárskej zápisnice o priebehu a výsledku volieb do orgánov občianskeho združenia Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva zo dňa 9.6.2022 boli v zmysle stanov a počtu získaných lístkov zvolení:

do výboru SSVPL:

 1. Peter Makara, MPH, Prešov
 2. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, Bratislava
 3. Peter Lipovský, Bratislava
 4. Ľudmila Resutíková, Banská Bystrica
 5. Michaela Macháčová, Nitra
 6. Rastislav Zanovit, Žilina
 7. Peter Pekarovič, Trnava
 8. Soňa Ostrovská, Bratislava
 9. Beáta Blahová, Košice
 10. Peter Kalanin, PhD., Košice
 11. Diana Baranová- Ganajová, Košice
 12. Jozef Čajka, Žilina
 13. Katarína Kováčová, Nitra
 14. Vladimír Tomko, Košice

Náhradníci:

 1. Mária Matusová, Trnava
 2. Tomáš Kolonyi, Trnava
 3. Melánia Ryníková, Prešov

Do Dozornej rady SSVPL

 1. Ľubomír Molčan, MSc., Prešov
 2. Ján Kaňuch, Bardejov
 3. Radovan Antoš, Bardejov

Novozvolení členovia výboru sa stretnú 25.6. 2022 v Jasnej na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu na prvom zasadaní Výboru SSVPL, kde v súlade so Stanovami SSVPL budú zvolení prezident, viceprezident a jednotliví  členovia si rozdelia zodpovednosť a  kompetencie za jednotlivé oblasti. Rovnako na prvom zasadaní Dozornej rady si jej členovia zvolia predsedu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv